முதன்முறையாக ஒரு சிக்னல் பாதையை தாண்டிபோறதை இப்பத்தான் பாக்கிறேன்.

Jun
16