இப்படி ஒரு அறிவாளிய எங்கயாச்சும் பார்த்திருக்கீங்களா? அடேய் நீ எந்த ஊரு டா?

Aug
27

இப்படி ஒரு அறிவாளிய எங்கயாச்சும் பார்த்திருக்கீங்களா? அடேய் நீ எந்த ஊரு டா?

Posted by தமிழ் கடி ஜோக்ஸ் on Wednesday, April 5, 2017