டேய்ய்ய் நீ அறிவாளி டா.உன்ன எவனும் ஒன்னும் பன்னமுடியாது டா.

Aug
27

ஹாஹாஹாஹாஹாஹாடேய்ய்ய் நீ அறிவாளி டா.உன்ன எவனும் ஒன்னும் பன்னமுடியாது டா.

Posted by தமிழ் கடி ஜோக்ஸ் on Thursday, August 18, 2016