ஒரு கிலோ தக்காளி விலை ஒரு லட்சம் ரூபாய். எங்கு தெரியுமா?

Oct
8

ஒரு கிலோ தக்காளி விலை ஒரு லட்சம் ரூபாய். எங்கு தெரியுமா?

ஒரு கிலோ தக்காளி விலை ஒரு லட்சம் ரூபாய். எங்கு தெரியுமா? #

Posted by Sathiyam TV on Friday, August 24, 2018