அபாரமான ஒரு கோல். மெசி என்ன றொனால்டோ என்ன நெய்மர் என்ன அனைவரையும் மிஞ்சும் உதை.சபாஸ்..!

Oct
31

மெசி என்ன றொனால்டோ என்ன நெய்மர் என்ன அனைவரையும் மிஞ்சும் உதை.சபாஸ்!

இதுவரை உலகில் அடிக்கப்பட்ட எல்லா கோல்களையும் மிகைக்கும் அபாரமான ஒரு கோல். மெசி என்ன றொனால்டோ என்ன நெய்மர் என்ன அனைவரையும் மிஞ்சும் உதை.சபாஸ்!

Posted by TAMIL பல்சுவை கதம்பம் on Friday, July 6, 2018