அடேய் 😂 யாரடா நீ இவ்வளவு பெரிய புத்திசாலியா இருக்கியே.

Nov
8

https://www.facebook.com/tamiltamil.tamiltamil.583/videos/897273597327844/?t=51