வாழைப்பழ விலையை விட பெயின்ட் அடிக்குற செலவு

Jan
26

அடேய் டுபாக்கூர்களா, வாழைப்பழ விலையை விட பெயின்ட் அடிக்குற செலவு ஜாஸ்திடா,

அடேய் டுபாக்கூர்களா, வாழைப்பழ விலையை விட பெயின்ட் அடிக்குற செலவு ஜாஸ்திடா, எவன்டா இப்படிலாம் யோசிக்க வைக்குறானுங்க,

Posted by மரணகலாய் on Sunday, January 20, 2019