தவறான விமானத்தில் ஏறிவிட்டதாக கூறி விமானத்தின் ஜன்னலில் இருந்து குதித்த நபர்

Jan
29

தவறான விமானத்தில் ஏறிவிட்டதாக கூறி விமானத்தின் ஜன்னலில் இருந்து குதித்த நபர்

தவறான விமானத்தில் ஏறிவிட்டதாக கூறி விமானத்தின் ஜன்னலில் இருந்து குதித்த நபர் #Aeroplane #ViralVideos

Posted by Oneindia Tamil on Tuesday, February 27, 2018