சாம்பிராணி போடுற ஆப்ஷன் இருக்குற redmi mi போனை ஆதரிக்கும் அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள்.

Feb
10

சாம்பிராணி போடுற ஆப்ஷன் இருக்குற redmi mi போனை ஆதரிக்கும் அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள். சாம்பிராணி பவுடர தூவி விட்டால் மட்டும் போதும்.அதுவே மங்களகரமாகிடும்.!while charging.

Posted by Zulfihar Safrin on Saturday, February 9, 2019