வாழ்க்கையில் தோற்று போய்விட்டேன் என்று நினைப்பவர்களுக்கு

Feb
14

வாழ்க்கையில் தோற்று போய்விட்டேன் என்று நினைப்பவர்களுக்கு

வாழ்க்கையில் தோற்று போய்விட்டேன் என்று நினைப்பவர்களுக்கு இதுவே ஒரு பாடம்.. பின்னால் சென்று பார்த்தால் புரியும் நாம் செய்த தவறுகள்.. கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். என் Youtube சேனல் Subscribe செய்யாலாமே Friends .. https://www.youtube.com/channel/UCiAg9ioqixZIpt7HsQCSMSA

Posted by உங்கள் தமிழச்சி on Sunday, December 16, 2018