இப்படி ஒரு ரோபோ நம் ஒவ்வொருத்தர் வீட்லயும் இருந்தால் நல்லது என நினைப்போர் எத்தனை பேர்?

Feb
19

இப்படி ஒரு ரோபோ நம் ஒவ்வொருத்தர் வீட்லயும் இருந்தால் நல்லது என நினைப்போர் எத்தனை பேர்?

Posted by Puradsifm on Sunday, September 16, 2018