பாவம் வாய் இல்லாத ஜீவன்னு பார்த்த ரொம்ப ஓவர்ரா தான் போறீங்க.

Jun
12

பாவம் வாய் இல்லாத ஜீவன்னு பார்த்த ரொம்ப ஓவர்ரா தான் போறீங்க

பாவம்.. வாய் இல்லாத ஜீவன்னு பார்த்த ரொம்ப ஓவர்ரா தான் போறீங்க…

Posted by Kings of comedy on Saturday, June 1, 2019